© 2022, Markam Dijital

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

KVKK Uyum Süreci çalışmaları Hukuki ve Teknik Hizmetler olmak üzere iki aşamadan oluşur.

KVKK Uyum Süreci Projeleri, kurum iç işleyişinin tespiti, eksikliklerin belirlenerek çözüm stratejilerinin sunulması ve uyumlu hale gelinmesi için hukuki ve teknik kısımların tamamlanmasını kapsamaktadır.

kvkk danismanlik Markam Dijital

DURUM ANALİZİ

Uzmanlarımız tarafından şirket içi uyum durumunuz test edilir

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

Kişisel verileri koruma kanununa uyumunuz ekibimiz tarafından sağlanır

VERBİS KAYIT İŞLEMLERİ

Kanuna uygun verbis kayıt süreci ile kanuni yükümlülüğünüz yerine getirilir.

Hizmetlerimizle alakalı detaylı bilgi almak için bize ulaşın!

İletişime Geç